Det blir allt vanliga med en utveckling av hjälpmedel till personalen inom äldrevården
Personalen får här ett reellt hjälpmedel
Vi har några olika modeller för att passa alla stola, såväl smala som breda stolar och även ställbara
Du är Välkommen och når oss alltid via

Telefon; 070 555 7 555
eller

maila; usollin@gmail.com

Ergolift 3.0
Vi lovar ! ett vi har en lift som passar era stolar. Det är vi ensam om
Finns versioner för smalare/bredare stolsbens-bredd
Hör av er, så löser vi vilken lift som passar er