Vi har några olika modeller för att passa alla stola, såväl smala som breda stolar och även ställbara
Vi är den enda leverantören som klarar alla olika tänkbara stolar på framförallt äldreboende

Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal.
Vår stolslift Ergolift, minskar belastningen på personalen genom att erbjuda en säker och ergonomisk lösning för att flytta äldre. Detta minskar risken för arbetsrelaterade skador och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

Tids- och effektivitetsbesparing:
Med vår stolslift Ergolift kan personalen säkert, snabbt och smidigt flytta äldre i sina vanliga stolar
utan att behöva lyfta eller bära dem manuellt.
Detta sparar kraft, tid och ökar effektiviteten, vilket gör att personalen kan fokusera mer på själva vården och omsorgen

Förbättrad livskvalitet för de äldre:
Genom att använda vår stolslift Ergolift kan äldre personer flyttas på ett säkert och bekvämt sätt.
Detta minskar risken för obehag och eventuella skador vid förflyttningar,
samtidigt som det ger dem en ökad känsla av trygghet och självständighet

En ergonomiskt utformad lift för personalen inom vård och omsorg, sparar ryggar, tid och kraft och ökar säkerhet samt trygghet vid förflyttning, av samtliga på äldreboenden förekommande vanliga stolar.

För att allt skall bli så bra som möjligt kommer
vi ut och levererar, justerar in och visar hur personalen skall använda den

Priset för Ergolift är beroende på, variant av lift och antal, men normalt styckpris är 8750:- exkl moms

Hör av dig till

Ulf Sollin
Toolhuse AB,
Göteborg/Kullavik

Mail u ”at” sollin.se
Telefon + 46 (0) 70 555 7 555